Ferroresonant principe

Oltronix Ferroresonant principe

 

De Ferroresonante regelaars, ook bekend als Constante spanningsregelaars, zijn gebaseerd op een bekende techniek waarbij de secundaire winding (die zich op een zekere afstand van de primaire winding bevindt) in resonantie is met een condensator. Het gevolg hiervan is dat het magnetische circuit iedere halve periode verzadigd is.
Nu wordt er energie opgeslagen in de condensator en in het magnetische circuit.

 

Omdat de opgeslagen energie groter is dan aan de lading wordt afgegeven, is er een buffer aanwezig in geval van een onderbreking van de voedingsspanning.
Hierdoor zijn de ferroresonante regelaars in staat om schommelingen op het primaire circuit in zeer hoge mate te onderdrukken. Schommelingen veroorzaakt door het starten van krachtige machines of apparatuur zullen onderdrukt worden en zullen de outputstroom niet beïnvloeden.
Het is onder die omstandigheden niet ongebruikelijk om piekspanningen tot 3000V op het primaire circuit te hebben.

 

De output golf is blokvormig, wat uitstekend is voor het navolgende gelijkrichten. Een standaard blokgolf output vereist minder filtering dan bij lineaire transformators voor gelijkstroomtoepassingen. Ferroresonante regelaars zijn in staat om een nagenoeg constante gemiddelde outputspanning te leveren, zelfs wanneer de inputspanning sterk varieert. Ze kunnen werken met een inputspanningsreeks vanaf  ± 40% of meer van de nominale spanning. De outputvermogensfactor blijft in de reeks van 0,96 of hoger van halve tot volledige lading.

 

De Ferro systemen zijn goede piekspanning-onderdrukkers, en verschaffen een inherente kortsluitbeveiliging en zijn niet gevoelig voor input overspanning.
Ferroresonante systemen verschaffen een buitengewone betrouwbaarheid onder extreme bedrijfsomstandigheden en drop-outs komen zeer zelden voor. De systemen zijn compleet onaangetast door andere omringende elektrische systemen. Het rendement bereikt gemakkelijk de 90%.

 

Copyright 2012-2019 | Oltronix IPS B.V.